Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Car Vs 1000 Nails!
Beast Reacts
Beast Reacts 11.2TR theo dõi 170 Videos 1.06TỶ lượt xem 2021-07-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem13.48TR
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận16.82N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.13TỶ - 7.11TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.01%
Thẻ gắn
life hacks crafts slime do it yourself diy lifehacks dily projects useful things how to experiment experiments diy activities handcraft prank funny challenge pranks secret diy slime laugh new skills tricks tips fun
Giới thiệu
What would happen if a car ran over 1000 nails at the same time? We react to this experiment and more in some of the wildest experiments we could find!
FOLLOW THESE CHANNELS OR ELSE:

Crazy Stuff
https://www.youtube.com/watch?v=XXvKlt9d38I

TheStradman
https://www.youtube.com/watch?v=QBJIVtgwlMk

Life Hacks & Experiments
https://www.youtube.com/watch?v=PV5o4HIcN5w
https://www.youtube.com/watch?v=sFxwxH6Fp88

Superkot
https://www.youtube.com/watch?v=EpWPkAvN6jE
https://www.youtube.com/watch?v=rZYuj9zkrMM
https://www.youtube.com/watch?v=BXAlI0Z1s3I
https://www.youtube.com/watch?v=ftSlr1F5bXw
https://www.youtube.com/watch?v=vvFhPX47CJA

NEXT HERO
https://www.youtube.com/watch?v=Uba84Q6qwKM

1320video
https://www.youtube.com/watch?v=dncMf2luyNo

Jackson O’Doherty
https://www.youtube.com/watch?v=v4pjjLfzmg0

Steve Sammarinto
https://www.youtube.com/watch?v=_ObE4_nMCjE

TKOR
https://www.youtube.com/watch?v=iWpCQNxYpCc

Wacky TV
https://www.youtube.com/watch?v=k1yj9czQPUw

Gojzer
https://www.youtube.com/watch?v=FTRhdTn-8io

Barcroft Cars
https://www.youtube.com/watch?v=rNLL0fo9apc

Mr. Hacker
https://www.youtube.com/watch?v=NJ7Bge2Emxs
https://www.youtube.com/watch?v=6KCmrc043Kk
https://www.youtube.com/watch?v=XRPz865zFnk
https://www.youtube.com/watch?v=HTAFyTYM8sI

TankNutDave
https://www.youtube.com/watch?v=DLQiUe3HMRs

Savage Garage
https://www.youtube.com/watch?v=8HuJvvmIIZc

Power Test
https://www.youtube.com/watch?v=g5XipFE8Hdc

Inventor 101
https://www.youtube.com/watch?v=mhM76SyDqY4

MrBeast Shorts
https://www.youtube.com/watch?v=NeVobrgBqk0

DaveHax
https://www.youtube.com/watch?v=3klBSfqejd0

Barcroft Cars
https://www.youtube.com/watch?v=NzyS0Zfxa58

CNET
https://www.youtube.com/watch?v=z65C0EEVWU4

SUBSCRIBE OR YOU'LL HAVE BAD LUCK
New Merch - https://shopmrbeast.com
----------------------------------------------------------------
follow all of these or i will kick you
• Facebook - https://www.facebook.com/MrBeast6000/
• Twitter - https://twitter.com/MrBeast
• Instagram - https://www.instagram.com/mrbeast
• Instagram - https://www.instagram.com/beastreacts

--------------------------------------------------------------------
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)