Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[일상의 옘니] 옘원장의 클라우드 네일에서의 하루☁️✨(카메라 촬영 구도 궁금하셨던 분들 Welcome🙋🏻‍♀️💗)
서옘니
서옘니 15.7N theo dõi 154 Videos 1.35TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem4.37N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 27.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.97TR - 3.57TR
Tỷ lệ tương tác 7.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#네일샵브이로그 #일상브이로그 #네일리스트 #네일 #네일아트 #클라우드네일

🏻✋🏻다음 영상은 편집이 완료되는대로 업로드 할 예정이라 업로드 날짜는 미정입니다✋🏻✋🏻

☁️서옘니 네일 샵❕클라우드 네일 인스타 ; nail_cloud_78☁️

📍촬영 시 사용하는 카메라 ; 아이폰 11 기본 카메라 / 촬영용 거치대 ; 정보없음📍

안녕하세요🥰 소중한 구독자 여러분들!

이번 영상은 6월달에 미리 촬영해두었던 일상의 옘니 영상입니다☺️ (핸드폰으로 조금씩 편집해두었던게 완성되어서 바로 업로드💗) 아직 제가 일하는 모습을 담아내거나 일상을 담아내는게 어색해서 100% 만족스러운 영상은 아니지만..!! 앞으로 종종 일상의 옘니로도 찾아뵙겠습니다🥰💗(조금 더 익숙해지면 고객님들 손 작업하는 모습도 한번 담아볼게요:)💗)

날이 너무너무 더워요🥺 소중한 구독자 여러분들 더위에 건강 조심하시고 행복한 하루 보내세요🥰 늘 함께 해주셔서 감사합니다! 다음 영상은 아트 영상으로 만나요:) 안녕~~☺️
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)