Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Squid Game - Guard puts on square mask (Ep. 4)
Squid Games
Squid Games 570 theo dõi 8 Videos 244.31N lượt xem 2021-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-28
Tổng số lượt xem23.75N
Thích tỷ lệ 1.67%
Số lần bình luận49
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.8TR - 12.53TR
Tỷ lệ tương tác 3.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu