Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Amazing Spider-Man 2 Launch Trailer
The Official Amazing Spider-Man Game
The Official Amazing Spider-Man Game 2.66TR theo dõi 4 Videos 2.12TR lượt xem 2014-04-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem1.37TR
Thích tỷ lệ 91.9%
Số lần bình luận165
Tỷ lệ lượt xem 51.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 249.52TR - 449.17TR
Tỷ lệ tương tác 0.18%
Thẻ gắn
The Amazing Spider-Man 2 Game Trailer Spiderman Spider-Man Peter Parker videogame video game The Amazing Spider-Man (film) Sony console Beenox The Amazing Spider-Man Spidey trailer launch HD xbox wiiu nds pc steam nintendo playstation gameplay game Xbox 360 (Video Game Platform)
Giới thiệu
Can you defeat Spider-Man's deadliest foes? Peter Parker is back in an all-new open world adventure. Available now: http://www.bit.ly/GetASM2
Mở