Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Carving the 31" Taylor Knox Pro Model
Emily Fulmer
Emily Fulmer 153 theo dõi 3 Videos 131.84N lượt xem 2012-12-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem125.48N
Thích tỷ lệ 95.7%
Số lần bình luận45
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.84TR - 41.1TR
Tỷ lệ tương tác 0.87%
Thẻ gắn
Carver Taylor Knox Pro Model Surfyourskate surfskate C7 Trucks carving longboard Maci Emily
Giới thiệu
I do not own the song.
(Maci is the one in the video)
Song- The Funeral by Band of Horses remix
Maci and Emily riding on the 31" FortKnox Pro Model. Maci's wheel & trucks- MAG 70mm 78A Smoke/ C7 Trucks
Emily's wheels & trucks- Roundhouse 70mm 78A Aqua/ C7 Trucks
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)