Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PADDY HANNA - Austria
secondframe
secondframe 39 theo dõi 4 Videos 17.88N lượt xem 2015-04-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem8.01N
Thích tỷ lệ 0.95%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.45TR - 2.61TR
Tỷ lệ tương tác 1.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
The new single 'Austria' by Paddy Hanna is out now https://paddyhanna.bandcamp.com/
Special thanks to Shota Kotake http://www.shotakotake.com/

https://www.facebook.com/secondframefilms
www.secondframefilms.com
Mở