Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
جمال ونور الدين كوميديا شو 2013
كوميديا
كوميديا 1.96N theo dõi 1 Videos 644.87N lượt xem 2013-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-19
Tổng số lượt xem645.88N
Thích tỷ lệ 0.54%
Số lần bình luận87
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 117.54TR - 211.57TR
Tỷ lệ tương tác 0.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu
كوميديا شو مع جمال ونور الدين
Mở