Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
جمال ونور الدين كوميديا شو 2013
كوميديا
كوميديا 1.93N theo dõi 1 Videos 636.5N lượt xem 2013-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-24
Tổng số lượt xem636.54N
Thích tỷ lệ 0.53%
Số lần bình luận86
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 115.84TR - 208.52TR
Tỷ lệ tương tác 0.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu
كوميديا شو مع جمال ونور الدين
Mở