Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"Ты хто, чучело?!" Люди возмутились словам наглого Единоросса.
Арт видео
Арт видео 317N theo dõi 828 Videos 73.26TR lượt xem 2021-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem162.06N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận1.96N
Tỷ lệ lượt xem 51.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 8.82TR - 29.48TR
Tỷ lệ tương tác 20.9%
Thẻ gắn
Россия выборы 2021 депутат Единая Россия партия жуликов пенсионная реформа
Giới thiệu
Единоросс депутат Госдумы высказался о том, что "половина населения не должна доживать до пенсии".
Mở