Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kakva je godina dobro je jebiga
Ekrem98
Ekrem98 279 theo dõi 36 Videos 16.21N lượt xem 2019-02-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.1N
Thích tỷ lệ 2.09%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 546N - 1TR
Tỷ lệ tương tác 3.7%
Thẻ gắn
Giới thiệu