Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
개념 없는 막내
악어 유튜브
악어 유튜브 1.23TR theo dõi 6438 Videos 1.4TỶ lượt xem 2021-08-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem153.2N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận126
Tỷ lệ lượt xem 12.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 69.7TR - 125.46TR
Tỷ lệ tương tác 2.58%
Thẻ gắn
악어 마인크래프트 게임 악어유튜브 마크 ㅋㅋㅋ Minecraft 핑맨 멋사 리타 늪지대
Giới thiệu
#노가리 #늪지대 #멋사

멋사는 찐따라 다행이야

★ 악어 트위치 생방송 https://www.twitch.tv/jdm2088
▶ 악어유튜브 구독하기 클릭! https://goo.gl/7gOchz
▶ 악어인스타 @acau1197 팔로우! https://goo.gl/K9ggQa

편집: 편집자A 님
썸네일: 춘봉 님

▶ 악어사생활 구독하기 클릭! https://goo.gl/4Kq7dh
▶ 늪지대유튜브 구독하기 클릭! https://goo.gl/AJP2yx
▶ 악어팬카페! http://cafe.naver.com/bjcrocodile
▶ 광고 문의! [email protected]

[악어유튜브에는 매일 오후 5시, 마인크래프트와 각종 게임 영상이 업로드됩니다!]

* 늪지대 채널에도 놀러 오세요!

▶ 핑맨 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/Vmjq4J
▶ 멋사 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/dNc6wa
▶ 중력 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/LwJhsh
▶ 너불 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/od1krh
▶ 만득 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/AeUe9o
▶ 수닝 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/ZtZx6q
▶ 리타 유튜브 구독 클릭!! https://goo.gl/nMGjqr
------------------------
▶ 핑맨 트위치 https://www.twitch.tv/95pingman
▶ 멋사 트위치 https://www.twitch.tv/msmsms213
▶ 중력 트위치 https://www.twitch.tv/jungryeok
▶ 너불 트위치 https://www.twitch.tv/nubulswamp
▶ 만득 트위치 https://www.twitch.tv/esstree
▶ 수닝 트위치 https://www.twitch.tv/su_ning
▶ 남봉 트위치 https://www.twitch.tv/kimnamsoon
▶ 리타 트위치 https://www.twitch.tv/lita282

[2021.07.14]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)