Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【史詩般的音樂】戰爭音樂 - 戰鬥音樂 - 電影音樂 - 精彩的音樂 - 激勵音樂 - 激勵音樂
音樂
音樂 72.9N theo dõi 60 Videos 22.01TR lượt xem 2017-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem160.94N
Thích tỷ lệ 94.8%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 29.27TR - 52.71TR
Tỷ lệ tương tác 0.78%
Thẻ gắn
最好的史詩世界音樂 景程的音樂鼓 景程安靜的音樂 景程樂團 傳說中的史詩音樂 景程輕鬆的音樂 中世紀 景程 景程的音樂 史詩般的戰鬥音樂 史詩電影音樂 景程的音樂遊戲 史詩器樂 音樂史詩戰役 情感史詩音樂 戰爭史詩音樂 中世紀史詩音樂 電影音樂 音樂遊戲 音樂史詩
Giới thiệu
在這個通道中,你會發現各種音樂:器樂,輕鬆的音樂,古典音樂,運動,快樂的音樂,音樂的學習和工作,以及更多

★請訂閱:►https://goo.gl/TYKNqj

跟隨我們:

►Facebook的:https://www.facebook.com/LiveBetterMedia
►微博:https://twitter.com/livebettermedia

Music by Ross Bugden
Mở