Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Yahaira Plasencia y Sergio George LIVE
Yahaira Plasencia
Yahaira Plasencia 318N theo dõi 52 Videos 71.31TR lượt xem 2020-04-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem75.39N
Thích tỷ lệ 89.2%
Số lần bình luận356
Tỷ lệ lượt xem 23.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 13.71TR - 24.68TR
Tỷ lệ tương tác 8.72%
Thẻ gắn
yahaira plasencia yahaira plasencia cobarde sergio george
Giới thiệu
Quiero que conozcan un poco más de Sergio George, cómo está pasando la cuarentena y un mensaje importante para todos.
Mở