Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana and Hot vs Cold Challenge with Roma
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 85.8TR theo dõi 947 Videos 65.01TỶ lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem148.57TR
Thích tỷ lệ 72.8%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 67.6TỶ - 78.41TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.51%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Diana and Roma made a Hot vs Cold challenge. Let's see who wins.
Thanks for watching!
Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
DIANA Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
ROMA Instagram https://www.instagram.com/kidsromashow/
OLIVER Instagram https://www.instagram.com/kidsolivershow/
Mở