Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[Meat Canyon] Five Nights At Markipliers | Español Latino
El Gato Metafísico
El Gato Metafísico 21.9N theo dõi 272 Videos 307.54N lượt xem 2021-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-16
Tổng số lượt xem244
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 68.25N
Tỷ lệ tương tác 59.43%
Thẻ gắn
FNAF Markiplier parodia español LAtino Five nights at Markiplier's Español Latino FNAF Español LAtino PArodia animación FNAF Animación parodia
Giới thiệu
#FNAF #Parodia #MeatCanyonEspañol

Canal de Meat Canyon, el creador del video original: https://www.youtube.com/channel/UC91V6D3nkhP89wUb9f_h17g

Video original: https://www.youtube.com/watch?v=QPxzkXJj_u4&t=2s&ab_channel=MeatCanyon

Fandub en español latino que hice de esta obra maestra del cine romántico posmoderno.

Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/elgatometafisico
Twitch: https://www.twitch.tv/elgatometafisico
Instagram: https://www.instagram.com/elgato_metafisico/
Mở