Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
"OMEN" - 90s OLD SCHOOL BOOM BAP BEAT HIP HOP INSTRUMENTAL
LH Instrumentals
LH Instrumentals 56.4N theo dõi 176 Videos 14.51TR lượt xem 2020-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-13
Tổng số lượt xem28.99N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận38
Tỷ lệ lượt xem 51.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 11.07TR - 15.28TR
Tỷ lệ tương tác 4.18%
Thẻ gắn
Boom bap instrumental boom bap beat hip hop boom bap 90s old school instrumental beat free free use uso libre LH oldschool hiphop OMEN
Giới thiệu
●💰Purchase | Instant Download (untagged): Email me
●✉️Email | Contact: [email protected]
●🔥Let's hit 50K, Subscribe Here ☛ https://www.youtube.com/channel/UCu3C4yXGF_t4qZOTMdOfiFQ
●📱Instagram: https://www.instagram.com/LH.Instrumentals
●📱Facebook: https://www.facebook.com/LH-Instrumentals-2145723295690702


"OMEN" - 90s OLD SCHOOL BOOM BAP BEAT HIP HOP INSTRUMENTAL (Prod. by LH)
PLEASE PURCHASE A LEASE TO USE THIS BEAT THANK YOU
Prod. by LH InstrumentalsOld School Hip Hop
Old School Boom Bap
Old School Type Hip Hop Beats
90s Underground type beats
90s Boom Bap beats
90s Hip Hop beats
Free Hip Hop Instrumental
Free Boom Bap Instrumental
Free Instrumental
Underground Boom Bap
Underground Hip Hop
Old School beats
Free Rap Instrumentals
Freestlye type beats
Freestlye microphone
Free Old School Beats
Dark Type beat
Hard Type Beats
Boom bap beats
Boom bap rap
Boom Bap Beat
Boom Bap instrumental
Hip hop beats
Hip Hop instrumentals
Type beat
Freestyle
Underground
Rap beats


free beats 2020, free beats hip hop, free beats, free 90s instrumentals, free beats no tags, free instrumental,juice wrld,juice wrld beats,juice wrld type beat,90s Boom bap beats, hip hop beats, old school instrumentals, free rap beat, old school type beat, freestyle hip hop, boom bap instrumentals, hip hop instrumentals, trap, freestyle, hard type beat, dark underground, underground hip hop, rap, trap type beat 2020, beat, instrumental, underground, free underground hip hop, the notorious big, mob deep, havoc instrumental,prodigy beats,nas type beats,j cole type beats,drake type beat, free trap, free hip hop, rap beats, hard underground beat,dark boom bap,dark hip hop beat,rap beat,instru rap,uso libre,livre beats,livre,free to use,instrumental beats rap,trap music,free to use beats,free instrumental,rap instrumentals,90s rap beats,90s instrumentals, underground 90s beats,2019,music, free beat,freestyle trap instrumental,nineties beats,the notorious big,rap game,gang,2019 beats,tupac type beat,snare,drums,base rap,dope rap,dope beats,dope hip hop instrumental,dreams instrumental,beat boom bap,instrumental hip hop old school 90s,boom bap 90,classical piano beats,instru underground,times change,freestyle rap beat,asylum,my life instrumental,old school type freestyle,our time,time beat,oldschool beats type rap,LH,type beat,LH Instrumentals,FL Studio,2020 hip hop,real hip hop beats 2020,best beats of 2019, new rap,gang trap instrumental,instrumental music rap,beats music,hip hop music,old school 90s music,free 90s music,free hip hop beats to use,trap beat free to use, lh instru,freestyle underground beats,trap beat freestyle,free beat,beats without tags, music without tags, instrumental beats, instru beats, freestyle instrumental, dark old school boom bap,rap type beat, free type beat,freestyle beats,hip hop 2019, hip hop 2020, boom bap 2019,hard,classic beat,hard type,freestyle hard beats, old school boom bap, untagged, fl studio music, hard freestyle rap instrumental, rap beats, hard beats, hard underground rap,dark piano, underground hip hop instrumentals, 90s type instrumentals underground boom bap,oldschool boom bap,oldschool beats,hip hop boom bap instrumental,beat instrumental,free


© All rights reserved, 2020 LH Instrumentals
Mở