Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How to make your own Artist's Palette
Paints & Pigments
Paints & Pigments 2.72N theo dõi 30 Videos 473.6N lượt xem 2018-10-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-24
Tổng số lượt xem939
Thích tỷ lệ 2.98%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 34.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 5.11%
Thẻ gắn
how to how to make artist artist's palette artist palette palette paint palette diy diy palette paint mixing palette mixing
Giới thiệu