Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
임영웅 직접 D-3 알렸다, 티빙 간판 등극, 새 포토존 등장-하재근TV
하재근TV
하재근TV 347N theo dõi 1475 Videos 167.76TR lượt xem 2022-08-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-26
Tổng số lượt xem71.44N
Thích tỷ lệ 25.52%
Số lần bình luận602
Tỷ lệ lượt xem 20.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 32.48TR - 58.51TR
Tỷ lệ tương tác 33.94%
Thẻ gắn
임영웅
Giới thiệu
임영웅 직접 D-3 알렸다, 티빙 간판 등극, 새 포토존 등장----- 제보 제안 보도자료 등은 [email protected] 으로 주시기 바랍니다.
Mở