Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
extreme close calls compilation
funny videos
funny videos 11.7N theo dõi 40 Videos 6.62TR lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-15
Tổng số lượt xem3.81N
Thích tỷ lệ 92.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 32.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.25TR
Tỷ lệ tương tác 2.6%
Thẻ gắn
close calls close call accident bike close call
Giới thiệu