Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
extreme close calls compilation
funny videos
funny videos 1.9N theo dõi 62 Videos 975.18N lượt xem 2021-07-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-29
Tổng số lượt xem624
Thích tỷ lệ 91.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 32.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 3.37%
Thẻ gắn
close calls close call accident bike close call
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)