Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
打臉黑國產戰士! 高端二期數據表現亮眼! 保護力高達9成 獲"國際醫學雜誌"刊登 曝國際佈局正在進行中!|廖筱君主持|【新台灣加油 精彩】20211014|三立新聞台
新台灣加油
新台灣加油 229N theo dõi 8237 Videos 180.78TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem113.07N
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận699
Tỷ lệ lượt xem 49.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 24.68TR - 41.15TR
Tỷ lệ tương tác 8.21%
Thẻ gắn
新台灣加油 廖筱君 三立新聞 政治 政論 蔡英文 國民黨 民進黨 中國 君臨天下事 港版國安法 習近平 高端 國產 疫苗 保護力
Giới thiệu
➲追蹤新台灣加油廖筱君粉絲團:http://bit.ly/2H3jUr9
➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e
➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt
➲從台灣看世界時事不漏接 https://goo.gl/djuiiU
➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e
➲ 立即訂閱【三立LIVE新聞】: https://goo.gl/7FaFJW
#新台灣加油 #廖筱君 #三立新聞
Mở