Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Trying Korean Aurora Aqua Nails For The First Time 💎
Nail Mastery By Tatyana
Nail Mastery By Tatyana 149N theo dõi 197 Videos 21.67TR lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-31
Tổng số lượt xem162.74N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận200
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 74.05TR - 85.9TR
Tỷ lệ tương tác 4.69%
Thẻ gắn
beginner acrylic nails nail polish hacks nail transformation compilation manicure do's and don'ts nail disaster nail attachments removed bright manicure chrome design nails ASMR nail transformation natural nail transformation fixing manicure mistakes bitten nails transformation on bitten nails super long nails DIY nails Aurora nails Aurora aqua nails korean nail trends korean manicures k-pop manicure makeup tiktok nails instagram nails
Giới thiệu
In today's video I try Korean Aurora Aqua nails for the first time! I use chrome powder, and mix my own aqua gel! ~Enjoy

My Amazon Recommendations!
---------------------------------------------------------------------------------------------
😍 Cuticle Scissors- Small & Medium: https://amzn.to/3DEMZ7h
😍 Top Coat & Base Coat: https://amzn.to/3zv4zYN
😍 Great Nail Drill For Anyone: https://amzn.to/3mKOnyV
😍Professional Nail Drill: https://amzn.to/3Dsv2IN
😍Bits For Removal: https://amzn.to/2WD2ewp
😍Bits For Cuticle: https://amzn.to/3DpgvO9
😍Amazing Gel Polish Kit : https://amzn.to/3BDYMkr
😍 Fav Gels & Products: https://amzn.to/3mKbTfv
Brands I Recommend
Born Pretty https://amzn.to/3jsyWcI
Modelones https://amzn.to/3mKbTfv
OPI (Professional Use) https://amzn.to/3ytlUQx
---------------------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ For business inquires
- [email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------
ℹ️ My channel - https://clc.to/NailMasteryByTatyana
ℹ️ Tik Tok - tiktok.com/@tatyana_bugry
ℹ️ Instagram - https://www.instagram.com/tatyana_bugry
ℹ️ Pinterest - https://clc.to/NailMasterPinterest
ℹ️ My Russian channel - https://clc.to/RussianChannel
---------------------------------------------------------------------------------------------
Video voiced over by Catherine
[email protected] Instagram: voicebycatherine

Music:
ES_Girl Like You (Instrumental Version) - Flux Vortex
ES_Satsuma Beach - Giants' Nest
www.epidemicsound.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
What I film with:

Main - Sony Sony A6400 16-50 mm
Side shots - Sony A5000 55-210 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for watching,
#TatyanaBugry #NailMasteryByTatyana #nails
Mở