Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
٥ يوليو، ٢٠١٧
haswla stily
haswla stily 9.85N theo dõi 4 Videos 4.23TR lượt xem 2017-07-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.43TR
Thích tỷ lệ 73.6%
Số lần bình luận2.76N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 443.96TR - 799.16TR
Tỷ lệ tương tác 1.44%
Thẻ gắn
Giới thiệu