Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Level 1 Car vs Level 1000! - EXTREME Challenge
Dangie Bros
Dangie Bros 6.05TR theo dõi 472 Videos 2.28TỶ lượt xem 2022-09-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem2.28TR
Thích tỷ lệ 1.05%
Số lần bình luận510
Tỷ lệ lượt xem 37.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.03TỶ - 1.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.27%
Thẻ gắn
monster truck tiny vs giant worlds largest vehicle worlds smallest vehicle newbrightrc
Giới thiệu
This is an ad for New Bright. Check out this link to find out more: https://www.newbright.com/products/snake-bite-lights-and-sound/

#ad #newbrightRC #bigfootmonstertruck #snakebite @newbrightrc

We raced and battled a giant monster truck inside the world's tiniest car against a professional monster truck driver!

SHOP OUR MERCH HERE:
https://www.bonfire.com/store/dangie-bros/

FOLLOW DANGIE BROS ON OUR SOCIAL MEDIAS (@TheDangieBros):

Facebook:
https://www.facebook.com/DangieBrosVideos/

Instagram:
https://www.instagram.com/thedangiebros/?hl=en

FOLLOW OUR PERSONAL INSTAGRAMS:

Follow Chris on Instagram: (@christopherryan98)
https://www.instagram.com/christopherryan98/?hl=en

Follow Jeff on Instagram: (@jeffufahh)
https://www.instagram.com/jeffufahh/?hl=en
Mở