Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Viral Video ! Lockdown में बेच रहा था फल, ठेला जब्त किया तो CM को पीट दिया ।।
ALL IS WINNERS
ALL IS WINNERS 260N theo dõi 577 Videos 34.31TR lượt xem 2021-05-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem773
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 91N
Tỷ lệ tương tác 4.79%
Thẻ gắn
All is winners Cm ki video Viral Video Madhya Pradesh cm Fruit wala Sabji mandi Vegetable man Non veg Vegetable soup Fruit stoll
Giới thiệu
Viral Video ! Lockdown में बेच रहा था फल, ठेला जब्त किया तो CM को पीट दिया ।।

#CMkipitai #viralvideo #Fruitwala
Mở