Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VannDa Feat Reezy [Lyrics video] (J+O Remix)
វណ្ណដា - VannDa Supporters
វណ្ណដា - VannDa Supporters 101N theo dõi 8 Videos 469.26N lượt xem 2021-04-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.91N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 11.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.32TR - 5.41TR
Tỷ lệ tương tác 10.9%
Thẻ gắn
vannda kmeng khmer production baramey baramey crew baramey artists rap artists rap hip hop rap/hiphop khmer rap song khmer rap rap song emotional song sad rap song mama mother vannda x kmeng khmer vannda and kmeng khmer vannda mama mama by vannda kmeng khmer and vannda new song vannda new song ម្ដាយ វណ្ណដា ម្ដាយ វណ្ណដា ក្មេងខ្មែរ ម្ដាយ បារមី វណ្ណដា ក្មេងខ្មែរ
Giới thiệu
Hello everyone. Welcome to Nang vattey and thank you all for helping to click and subscribe to my channel video. Good luck everyone Thanks for the support and thanks to youtube company for letting me share this video !! Thank you for watching this music video
Mở