Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MERO-BOGOTA[Official Video]
Standart Fred
Standart Fred 343 theo dõi 2 Videos 132 lượt xem 2020-02-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem70
Thích tỷ lệ 75%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 20.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 47.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Abonniert✔️Wer Ehre hat💯

MERO-BOGOTA[OFFICIAL VIDEO

MERO-BOGOTA[OFFICIAL VIDEO]

MERO-BOGOTA[OFFICIAL VIDEO]

Abonniert bitte 🔮
Mở