Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Das Restaurant von Arafat Abou-Chaker | Interview + seine Lieblingsgerichte & Top Empfehlungen
Wer Will Beef
Wer Will Beef 51.5N theo dõi 329 Videos 13.92TR lượt xem 2022-03-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-13
Tổng số lượt xem113.54N
Thích tỷ lệ 2.1%
Số lần bình luận590
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.65TR - 37.19TR
Tỷ lệ tương tác 7.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu