Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
UK: Pokémon TCG: Sword & Shield—Chilling Reign | Available Now!
The Official Pokémon YouTube channel
The Official Pokémon YouTube channel 4.47TR theo dõi 1746 Videos 1.42TỶ lượt xem 2021-06-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem679.34N
Thích tỷ lệ 97.9%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 15.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 309.1TR - 358.54TR
Tỷ lệ tương tác 0.41%
Thẻ gắn
Pokémon Pokémon TCG Pokemon TCG Pokemon Sword & Shield Chilling Reign
Giới thiệu
Get ready to rule the frozen tundra with fiery new powers and bone-chilling new possibilities. Pokémon TCG: Sword & Shield—Chilling Reign is out now! 👑 https://bit.ly/35naDnU

❄️ Over 190 cards
❄️ Dozens of Pokémon originally discovered in the Galar region
❄️ 15 powerful Pokémon V and 8 enormous Pokémon VMAX
❄️ New Single Strike and Rapid Strike cards
❄️ More than 25 Trainer cards and 3 new Special Energy cards"

Official site: http://www.pokemon.co.uk
Facebook: http://www.facebook.com/Pokemon
Twitter: http://twitter.com/PokemonNewsUK
Instagram: https://www.instagram.com/pokemonnewsuk
Mở