Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
하츠 듀라플레이 미니뼈다귀 2
강아지대통령
강아지대통령 1.7N theo dõi 30 Videos 15.95N lượt xem 2015-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem43
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
설명
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)