Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
China's First Emperor - Qin Shi Huang The Dragon Emperor
Ancient History Lover
Ancient History Lover 63.6N theo dõi 36 Videos 3.51TR lượt xem 2020-04-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-05
Tổng số lượt xem1.81TR
Thích tỷ lệ 1.17%
Số lần bình luận2.99N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 330.58TR - 595.04TR
Tỷ lệ tương tác 2.82%
Thẻ gắn
Giới thiệu
This video is combination of two episodes of a documentary called "CHINA'S DRAGON EMPEROR"

Episode 1 : 00:00 - 43:55
Episode 2 : 44:02 - 01:28:04


For more information Please visit
https://www.smithsonianchannel.com/shows/chinas-dragon-emperor/1005349
------------------------------

Qin Shi Huang (18 February 259 BC – 10 September 210 BC) was the founder of the Qin dynasty and was the first emperor of a unified China. He was born Ying Zheng or Zhao Zheng, a prince of the state of Qin. He became Zheng, the King of Qin when he was thirteen, then China's first emperor when he was 38 after the Qin had conquered all of the other Warring States and unified all of China in 221 BC.

-----------------------------
And also i like to mention that my channel is non-monetized channel. so if you see an ad on this video it belongs to owners of the video.
-----------------------------
Mở