Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
心如止水 - 劉德華
IIXVIIIIXVIIV
IIXVIIIIXVIIV 2.85N theo dõi 608 Videos 4.21TR lượt xem 2013-01-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem97.19N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 17.67TR - 31.85TR
Tỷ lệ tương tác 0.63%
Thẻ gắn
劉德華 相思成災 心如止水
Giới thiệu