Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
エレファントカシマシ 旅立ちの朝
リトルモンスター
リトルモンスター 2.41N theo dõi 356 Videos 3.43TR lượt xem 2019-10-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.06N
Thích tỷ lệ 94.9%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.57TR - 12.01TR
Tỷ lệ tương tác 1.56%
Thẻ gắn
Giới thiệu