Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
金ハイビゾーンか時短∞演出を目指して!PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン パチンコ新台実践『初打ち!後編』2021年9月新台<三洋>【たぬパチ!】
たぬパチ!
たぬパチ! 242N theo dõi 757 Videos 230.77TR lượt xem 2021-09-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-23
Tổng số lượt xem104.25N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 43.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 75.89TR - 138.5TR
Tỷ lệ tương tác 1.03%
Thẻ gắn
パチンコ 新台 実践 ぱちんこ 初打ち! たぬパチ! Pachinko スペック 演出 予告 スーパー海物語 IN沖縄5 沖海5 アイマリン 甘デジ 金保留 金ハイビゾーン 三洋 2021年9月
Giới thiệu
新台、PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン!<三洋>
大当り確率:1/99.9→1/9.9
ST突入率 :100%
電サポ回数:ST5回+時短(20or45or95回)
ST中引き戻し率:約41.28%
時短中引き戻し率:20回時(18.23%)、45回時(36.41%)、95回時(61.55%)

<最新動画リスト>
https://bit.ly/3vohN6R
<新台動画リスト>
https://bit.ly/3cKyrXT

#パチンコ #新台 #たぬパチ
Mở