Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vice President Kamala Harris rolls out Child Care Initiative
Vandernold Productions
Vandernold Productions 30.8N theo dõi 257 Videos 15.23TR lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-07
Tổng số lượt xem7.01N
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận48
Tỷ lệ lượt xem 22.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 3.18TR - 3.68TR
Tỷ lệ tương tác 9.19%
Thẻ gắn
kamala harris joe biden president biden child care child tax credit
Giới thiệu
The Vice President and Secretary of the Treasury, Janet L. Yellen, delivered remarks on the Biden-Harris Administration's proposed investments in childcare, which would benefit women, children, and working families across the country.

Videos sourced from White House Press Pool and PenguinSix https://www.youtube.com/user/penguinsix
Mở