Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tongo Pumped-Up-Kicks Versión Corta (Parodia Pumped-Up-Kicks)
OscarYT Gamming
OscarYT Gamming 13 theo dõi 7 Videos 4.61N lượt xem 2017-11-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.37N
Thích tỷ lệ 88.4%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 5.69%
Thẻ gắn
Giới thiệu
El vídeo no es mio, aquí tienen el canal del creador:
https://www.youtube.com/channel/UCIm5dgSJPmVBkz7CKuGtwFQ
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)