Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
고양이는 정말 쥐를 잡을 수 있을까요? | 고양이산책
고양이산책
고양이산책 242N theo dõi 441 Videos 138.46TR lượt xem 2021-10-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-22
Tổng số lượt xem88.3N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận321
Tỷ lệ lượt xem 36.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 40.17TR - 72.32TR
Tỷ lệ tương tác 5.19%
Thẻ gắn
고양이 cat 아기고양이 새끼고양이 고양이산책 애니멀봐 동물농장 병맛고양이예능 입양 크림히어로즈 유튜버고양이산책 크림 쿠키 오레오 레오 홍이 꼬물이 catoutdoor kitten babycat 푸딩 푸딩이
Giới thiệu
굿즈구매는 요기서 ▶ http://catoutdoor.shop

#고양이산책 #고양이vs쥐 #cat #아기고양이 #새끼고양이 #Catoutdoor

곡정보 : 오정석 - Hello Stranger
출처 및 저작권 표시 - 공유마당, CC BY
출처 링크 : https://gongu.copyright.or.kr/gongu/wrt/wrt/view.do?wrtSn=13243507&menuNo=200026
Mở