Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
무늬오징어 액션의 정석 (big fin squid action)
고봉
고봉 6.18N theo dõi 234 Videos 1.75TR lượt xem 2021-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem74.25N
Thích tỷ lệ 83.7%
Số lần bình luận178
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 33.76TR - 60.78TR
Tỷ lệ tương tác 3.3%
Thẻ gắn
Giới thiệu