Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
정말.. 넷플릭스 레전드가 돌아왔다고? [종이의 집 총정리]
김시선
김시선 1.35TR theo dõi 400 Videos 446.46TR lượt xem 2021-06-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-01
Tổng số lượt xem1.81TR
Thích tỷ lệ 95.5%
Số lần bình luận532
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 827.73TR - 1.48TỶ
Tỷ lệ tương tác 1%
Thẻ gắn
영화 영화리뷰 시네마 개봉작 극장 무비 예고편 영화소개 어드벤쳐 슈퍼히어로 베스트 순위 흥행기록 비하인드 다시보기 감독 김시선 영화추천
Giới thiệu
#강도 #종이의집 #김시선
* 오늘 소개한 꿀잼 작품은 '종이의 집'입니다! *
Mở