Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
மேரி பிஸ்கட் கூட முட்டை சேர்த்து இப்படி செய்து பாருங்க | I ADDED EGGS TO COOKIES, IT'S DELICIOUS!
Papa's Kitchen
Papa's Kitchen 2.25TR theo dõi 869 Videos 329.72TR lượt xem 2021-02-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.57TR
Thích tỷ lệ 92%
Số lần bình luận2.89N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 166.68TR - 583.4TR
Tỷ lệ tương tác 2.17%
Thẻ gắn
I ADDED EGGS TO COOKIES IT'S DELICIOUS!
Giới thiệu
I ADDED EGGS TO COOKIES, IT'S DELICIOUS!


pudding, biscuit pudding, pudding in tamil, pudding recipe in tamil, caramel pudding, caramel pudding in tamil, Biscuit Pudding Recipe in Tamil, Caramel Pudding Recipe in Tamil, pudding recipe in cooker, pudding recipe without oven, pudding recipe in tamil without oven, baking recipes in tamil,

bread pudding, caramel bread pudding, pudding recipe, Custard Bread Pudding, Pudding, Yummy, Yummy Pudding, custard pudding, custard, yummy pudding recipe, eggless pudding, eggless, eggles bread pudding, eggless caramel pudding, eggless caramel custard, eggless custard bread pudding, dessert recipes, dessert, easy desserts, so yummy, yummy dessert ideas, yummy desserts, easy bread pudding, bread pudding recipe, how to make bread pudding, caramel pudding, eggless flan, flan
Mở