Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아이즈원의 해체 진짜 이유중 하나 ?!!
Free View
Free View 13.3N theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2021-03-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-26
Tổng số lượt xem25.79N
Thích tỷ lệ 66.3%
Số lần bình luận213
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.73TR - 21.11TR
Tỷ lệ tương tác 8.67%
Thẻ gắn
#아이즈원#아이즈원해체
Giới thiệu
많은 논란도 있었던 아이즈원 그래도 응원하는 멤버들 다 있었는데 아쉽네요 ㅠㅠ
#아이즈원해체#아이즈원
Mở