Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
thánh ăn thịt Mỡ heo P6-2020
Hoàng Khang TV
Hoàng Khang TV 31.2N theo dõi 1 Videos 4.44N lượt xem 2020-12-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem8.51N
Thích tỷ lệ 85.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 27.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.38TR - 2.77TR
Tỷ lệ tương tác 1.67%
Thẻ gắn
Giới thiệu
thánh ăn thịt Mỡ heo, siêu cay, khổng lồ
Mở