Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Armaria mãe 4 (Viciados no Free Fire)
Wiris Viana
Wiris Viana 5.44TR theo dõi 194 Videos 1.5TỶ lượt xem 2018-10-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem16.86TR
Thích tỷ lệ 2.06%
Số lần bình luận10.78N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.84TỶ - 4.6TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.7%
Thẻ gắn
armariamae4 jogofrefire websérie serie
Giới thiệu
✔PÁGINA NO FACEBOOK PARCEIRA
https://www.facebook.com/KhaiseGamer/
✔CONTATO E-MAIL
[email protected]
✔MEU INSTAGRAM
https://www.instagram.com/wirisvianaoficial/
✔MEU FACEBOOK
https://www.facebook.com/wirisvianaoficial
Mở