Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Que fica mais tempo debaixo d; água ( fiquei 1 hora )
Fc enaldinho
Fc enaldinho 599 theo dõi 9 Videos 5.04N lượt xem 2019-02-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.8N
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận13
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 318.5N - 568.75N
Tỷ lệ tương tác 17.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu