Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
콜레트가 싫어요
조우
조우 200N theo dõi 725 Videos 93.53TR lượt xem 2021-02-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem99.25N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận513
Tỷ lệ lượt xem 49.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.13TR - 81.28TR
Tỷ lệ tương tác 6.31%
Thẻ gắn
브롤 업데이트 브롤러 브롤스타즈 브롤스타즈 공략 브롤스타즈 상자깡 브롤스타즈 전략 브롤 스타즈
Giới thiệu
#브롤스타즈 #브롤
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)