Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Decorating Our Christmas Tree 2020 | Everyday Kath
Kathryn Bernardo
Kathryn Bernardo 3.69TR theo dõi 47 Videos 82.98TR lượt xem 2020-11-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-19
Tổng số lượt xem814.55N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.11N
Tỷ lệ lượt xem 22.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 59.28TR - 148.23TR
Tỷ lệ tương tác 9.29%
Thẻ gắn
kathryn bernardo kathryn bernardo youtube kathryn bernardo vlog kath bernardo everyday kath everyday kath vlog everyday kath youtube kathryn bernardo official everyday kath official kathryn bernardo philippines filipina actress kathniel
Giới thiệu
Christmas is almost here! Grateful to have Gideon Hermosa decorate our tree again this year. Our Christmas tree is actually seven years old, but he did such an amazing job transforming it and making it look brand new. :)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FOLLOW ME:
Instagram: http://instagram.com/bernardokath
Facebook: https://www.facebook.com/misskathrynbernardo/
Twitter: https://twitter.com/bernardokath

#KathrynBernardo #EverydayKath #Christmas2020 #GideonHermosa
Mở