Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Caterpillar, Walking by PES
PES
PES 3.94TR theo dõi 78 Videos 1.28TỶ lượt xem 2021-04-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem195.53N
Thích tỷ lệ 75.7%
Số lần bình luận1.2N
Tỷ lệ lượt xem 5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 88.95TR - 103.19TR
Tỷ lệ tương tác 8.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu
These caterpillar models were 3D printed, hand painted, and, finally, animated in stop-motion using the technique of "replacement" animation. The walkcycle is comprised of 12 unique solid caterpillar models, which when animated in sequence produce the illusion of elasticity.

Genesis Edition of 20 SOLD OUT on KnownOrigin: https://knownorigin.io/gallery/355400-caterpillar-walking.

Artwork Title:
Caterpillar, Walking (2021) by PES
Video Loop, 17 sec
Edition of 20
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)