Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
장모님이 자꾸 추근대요
썰사연
썰사연 77N theo dõi 40 Videos 11.14TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem977
Thích tỷ lệ 92.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 432.25N - 796.25N
Tỷ lệ tương tác 1.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
행복하세요
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)