Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[BLOOM 3] 외쳐! Getting a shot is nothing! 주사를 맞는 건 아무것도 아니야!
PLUTO PLAY PACK
PLUTO PLAY PACK 1.8N theo dõi 468 Videos 438.56N lượt xem 2021-10-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-15
Tổng số lượt xem47
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 2.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 2.13%
Thẻ gắn
플루토영어 놀이영어 영어놀이 유치원영어 PLUTO PLAY PACK 신개념놀이영어 엄마영어 아빠영어 교구영어 영어게임 어린이영어 유아영어 영어동화 집콕영어 어린이집영어
Giới thiệu
플루토 교구 구매 : https://smartstore.naver.com/plutoenglish

플루토 영어 !
놀이와 학습의 경계를 허물다!
이제껏 없던 꿈의 프로젝트!
영어로 배우는 놀이, PLUTO!

놀이는 배움이다.

아이들의 놀이본능을 일깨우는 플레이 파트너, PLUTO PLAY PACK
미래를 바꿀 놀이의 힘!
PLUTO PLAY PACK을 기대하세요.
플루토 홈페이지 : http://www.plutoenglish.com
하나별 홈페이지 : http://www.hanabyeol.com
인스타그램 : https://www.instagram.com/plutoenglish/
교구 구매 : https://smartstore.naver.com/plutoenglish
[플루토영어][유치원영어][엄마표영어][PLUTO][유아영어][놀이영어[영어놀이][영어동화][영어게임]
Mở