Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Humboldt park Latin Kings
ChicagoHoodz773
ChicagoHoodz773 7.06N theo dõi 64 Videos 2.36TR lượt xem 2012-12-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem192.42N
Thích tỷ lệ 0.2%
Số lần bình luận329
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 35.01TR - 63.04TR
Tỷ lệ tương tác 1.91%
Thẻ gắn
chicago hoodz
Giới thiệu
BSst STL LKz gang bang city
Mở